Ένα Κάβαλιερ στην Αφίσα του 6ου International Dog Festival