Ένα Κάβαλιερ στην Αφίσα του 6ου International Dog Festival

p.6